در بخش جهانی پروژه نوای صلح ایکوم یک قطعه موزیک ویدئو با محوریت «لالایی های بومی و تاریخی ایران زمین» آماده می شود. این قطعه موزیک ویدیو بعنوان نمونه و به همراه استانداردهای مورد نظر در اختیار کشورهایی که مایل به مشارکت در پروژه باشند قرار می گیرد، تا هر کشور، قطعه موسیقی یا موزیک ویدیوی متناظر با فرهنگ خود را با رعایت مفاهیم و ملزومات فنی اعلام شده، تهیه و به دبیرخانه نوای صلح ایکوم ارسال نماید. آثار دریافتی پس از تدوین نهایی، در روز جهانی صلح، در دفتر یونسکو در پاریس با حضور مقامات بین المللی رونمایی شده و برای نشر در اختیار تمامی کشورهای عضو قرار خواهد گرفت.

این اثر جهانی، همچون یادگاری برای آیندگان و به نشانه سرآغاز حرکت به سوی یک زندگی پر از آرامش، بانضمام پیام صلح ایکوم جهانی در تمام کشورهای جهان انتشار خواهد یافت.

shu_130539758-WorldFlags-web2

6